Generalforsamling

Generalforsamlinger

2021Generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udsætte generalforsamlingen til søndag den 29. august 2021. Begrundelsen er den usikre viden om hvor mange der kan være med til indendørs forsamling allerede den 6. juni. Medlemmer er velkomne til allerede nu at fremsætte forslag til behandling. De skal sendes til formand@gopg.dk 2020 Generalforsamling

Referat 2020


Endelig dagsorden 16/8-2020

Bestyrelsens forslag

Formandens beretning

Fuldmagt

Regnskab 2019-2020

Revisorpåtegning

Budget A 2020-2021

Budget B 2020-2021

Budget C 2020-2021

Budget D 2020-2021


2019 Generalforsamling

Efter:

Referat 2019

Regnskab 2018-2019

Revisionspåtegning 2018-2019

Budget før vedtagelse af drænprojekt

Før:
Indkaldelse

Bestyrelsens beretning
Budget
Regnskab

Noter fra info møde vedr. dræn

Forslag til dræn projekt A og B

Forslag om fond til træfældning

Forslag om GF sidste søndag i maj


2018 Ekstraordinær generalforsamling

Efter:

Referat

Opdaterede vedtægter

Før:

Fuldmagt

Indkaldelse samt endelig dagsorden


2018 Ordinær Generalforsamling

Efter:

Referat

Budget, justeret efter forsamlingen

Før:

Beretning

Regnskab 2017-2018

Fuldmagt

Indkomne forslag A B C D

Budget forslag

Endelig indkaldelse

Foreløbig indkaldelse

Årsregnskab 2017-2018


2017 Ordinær Generalforsamling

Referat

Bestyrelsens beretning

Indkaldelse til generalforsamling 2017, endelig dagsorden

Regnskab 2016-2017

Budget 2017-2018


2016 Ekstra Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse

Bilag:

Vedtægter

Deklaration


Referat

Underskriftbilag referat

Vedtægter vedtaget

Underskriftbilag vedtægter


2016 Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Beretning 2016

Regnskab + Budget 2016

Oplæg nye vedtægter 2016

Referat

Underskriftblad bestyrelsen


2014 -2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Regnskab 2014-15

Budget 2015-16

Beretning 2015

Referat generalforsamling 2015


Ekstra Ordinær Generalforsamling 2015

Indkaldelse

Referat


2013 -2014

Indkaldelse til generalforsamling 2014

Regnskab 2013-14

Budget 2014-15

Beretning 2014

Referat


2012-13

Indkaldelse

Regnskab & Budget 2012-13

Beretning 2012-13

Referat fra generalforsamlingen


2011-12

Indkaldelse 2012

Beretningh 2012

Referat 2012

Regnskab & Budget


2010-11