Hjem

Grundejerforeningen

Ordrup Præmiegrunde

Information via email


Al korrespondance mellem foreningen og medlemmerne foregår pr mail.


Hvis der skulle være enkelte, der ikke er på mail kan man ved at kontakte foreningen, få tilsendt korrespondancen til sin postadresse.


Bestyrelsen gør opmærksom på at det er det enkelte medlem som er ansvarlig for at grundejerforeningen altid har den korrekte e-mail adresse, som medlemmet ønsker benyttet.
Alle mail adresser vil blive behandlet fuldt fortroligt og vil derfor ikke fremgå af de rundsendte mails fra foreningen.


Betal kontingent via

betalingsservice


Tilmeld dig her

Det gældende kontingent er kr. 900,- pr. år (1/4-2020 til 31/3-21) plus et gebyr på kr. 50,- hvis medlemmet ikke er tilmeldt til betaling via Betalingservice (ovenst. QR kode).

Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

Sidste nyt pr. 21/9-2020:

Referat fra generalforsamling

Bestyrelsens forslag

Formandens beretning

Regnskab 2019-2020

Revisorpåtegning

Budget C 2020-20216/1-2020


Vi vil i bestyrelsen gerne støtte op om initiativet fra

Michael Maardt fra Ellinge Lyng og hans Facebook gruppe for Sejerøbugtens beboere. Check det ud på nedenst. link og se om der evt. er noget du selv kan bidrage med, og støt ellers gerne op om det gode initiativ ved at sprede budskabet.

Facebook:Sejerø-bugtens beboereQuick links

Generalforsamling d. 26/5-2019

Referat af GF 26/5-2019

Indkaldelse, 2019


Referat fra seneste bestyrelsesmøder

Referat 2020-12-13

Referat 2020-06-09

Referat 2020-12-07

Referat 2020-14-06

Referat 2020-26-04

Referat 2020-03-01

Referat 2020-01-05


Skilteskab og internet


Udover at bringe nyheder her på hjemmesiden vil Grundejerforeningen

også fortsat bringe nyt til sine

medlemmer gennem opslag i dette vejskab.

Grundejerforeningen Ordrup Præmiegrunde  -   www.gopg.dk                                                                                                    Copyright  ©  All Rights Reserved