Hjem

Information via email


Al korrespondance mellem foreningen og medlemmerne foregår pr mail.


Hvis der skulle være enkelte, der ikke er på mail kan man ved at kontakte foreningen, få tilsendt korrespondancen til sin postadresse.


Bestyrelsen gør opmærksom på at det er det enkelte medlem som er ansvarlig for at grundejerforeningen altid har den korrekte e-mail adresse, som medlemmet ønsker benyttet.
Alle mail adresser vil blive behandlet fuldt fortroligt og vil derfor ikke fremgå af de rundsendte mails fra foreningen.


Betal kontingent via

betalingsservice


Tilmeld dig her

Det gældende kontingent er kr. 300,- pr. år (1/4-2024 til 31/3-25) plus et gebyr på kr. 50,- hvis medlemmet ikke er tilmeldt til betaling via Betalingservice (ovenst. QR kode).

Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Opkrævninger for 2024-25 er udsendt til betaling efter pr 1. juli 2024.

Gebyr for udvidet oplysninger ved ejerskifte er kr. 500,-. Bemærk at almindelig ejerregistrering er gratis.

NYHED

Beskæring af vore træer og buske er vigtigt

Vi ser flere steder i vores område at hække, træer og buske vokser meget og giver utilsigtede gener for andre. Det er derfor en fast sommer øvelse at få klippet hække, begrænset trætoppe og holde vores veje i den korrekte bredde. Især vores smalle veje er vigtige at holde frie.

Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik. Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får afhentet renovation. Se inspiration fra Odsherred Kommune:


På den netop afholdte generalforsamling

var der en god snak om Skamlebæk området. Alle medlemmer opfordres til at anmode om medlemskab af Facebook-gruppen for interesserede:

https://www.facebook.com/groups/Skamlebaeknatur Generalforsamling 2024  9. juni 

Budget, regnskab og beretning blev godkendt. Referatet kommer snart.


Dagsorden

GOPG Budget 2024/2025

GOPG Regnskab 2023/2024

Intern revisor erklæring 2023/24

Beretning 2024Hjertestarter etableret i

vores område

På hjørnet af Toftevej og Engtoften er der nu

placeret en hjertestarter. 

Pas på den, så den altid er klar om der er et

behov - det håber vi ikke der bliver.


Hjertestarteren betyder at vi har sagt farvel til

skilteskabet som stod samme sted. Skabet var 

ikke anvendt aktivt længere og trængte til reno-

vering


Fremover vil nyheder alene blive annonceret her

på siden eller via emails direkte til medlemmerne.Referat fra generalforsamling afholdt 4. juni 2023

GOPG Budget 2023_2023

GOPG Regnskab 2022_2023

Revisorerklæring

Fuldmagt til generalforsamlingenReferat fra GF 2022 med underskrift

Referat fra generalforsamlingen 2022

GOPG regnskab 2021_2022

Revisionspåtegning 2022

GOPG Budget 2022_2023

Formandens beretning 2022

Deklarationen som tinglyst

Deklarationen fortolketReferat fra seneste bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde 7. april 2024.


Referat 2024-01-14

Referat 2023-09-10

Referat 2023-05-21

Referat 2023-03-19 

Referat 2023-01-22