Hjem

Information via email


Al korrespondance mellem foreningen og medlemmerne foregår pr mail.


Hvis der skulle være enkelte, der ikke er på mail kan man ved at kontakte foreningen, få tilsendt korrespondancen til sin postadresse.


Bestyrelsen gør opmærksom på at det er det enkelte medlem som er ansvarlig for at grundejerforeningen altid har den korrekte e-mail adresse, som medlemmet ønsker benyttet.
Alle mail adresser vil blive behandlet fuldt fortroligt og vil derfor ikke fremgå af de rundsendte mails fra foreningen.


Betal kontingent via

betalingsservice


Tilmeld dig her

Det gældende kontingent er kr. 300,- pr. år (1/4-2023 til 31/3-24) plus et gebyr på kr. 50,- hvis medlemmet ikke er tilmeldt til betaling via Betalingservice (ovenst. QR kode).

Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Opkrævninger for 2024-25 udsendes til betaling efter generalforsamling den 9. juni 2024, dvs pr 1. juli 2024.

Gebyr for udvidet oplysninger ved ejerskifte er kr. 500,-. Bemærk at almindelig ejerregistrering er gratis.

NYHED

På den netop afholdte generalforsamling

var der en god snak om Skamlebæk området. Alle medlemmer opfordres til at anmode om medlemskab af Facebook-gruppen for interesserede:

https://www.facebook.com/groups/Skamlebaeknatur Generalforsamling 2024 afholdes 9. juni 

kl 10:00 i Ordrup Lounge

Der er indskrivning fra kl 9:30, hvor der også serveres kaffe/the med let tragtement. Der udleveres stemmesedler til fremmødte medlemmer og fuldmagtsholdere. 


Af hensyn til begrænsede parkeringsforhold, så opfordres alle til at gå eller cykle til generalforsamlingen.


Alle email adresser foreningen har for medlemmer har fået tilsendt foreløbig dagsorden, regnskab 2023/24 og budget 2024/25. Alle relevante dokumenter for generalforsamlingen vil blive tilgængelig her på siden. Alle opfordres til at sikre at deres email-adresse er opdateret hos foreningen - skriv til bestyrelsen@gopg.dk


Forslag medlemmer ønske behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest 26. maj 2024 til formand@gopg.dk. 

Dagsorden

GOPG Budget 2024/2025

GOPG Regnskab 2023/2024

Fuldmagt til generalforsamling

Intern revisor erklæring 2023/24

Beretning 2024Hjertestarter etableret i

vores område

På hjørnet af Toftevej og Engtoften er der nu

placeret en hjertestarter. 

Pas på den, så den altid er klar om der er et

behov - det håber vi ikke der bliver.


Hjertestarteren betyder at vi har sagt farvel til

skilteskabet som stod samme sted. Skabet var 

ikke anvendt aktivt længere og trængte til reno-

vering


Fremover vil nyheder alene blive annonceret her

på siden eller via emails direkte til medlemmerne.Referat fra generalforsamling afholdt 4. juni 2023

GOPG Budget 2023_2023

GOPG Regnskab 2022_2023

Revisorerklæring

Fuldmagt til generalforsamlingenReferat fra GF 2022 med underskrift

Referat fra generalforsamlingen 2022

GOPG regnskab 2021_2022

Revisionspåtegning 2022

GOPG Budget 2022_2023

Formandens beretning 2022

Deklarationen som tinglyst

Deklarationen fortolketReferat fra seneste bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde 7. april 2024.


Referat 2024-01-14

Referat 2023-09-10

Referat 2023-05-21

Referat 2023-03-19 

Referat 2023-01-22