Beskæringsvejledning

Træer og buske vokser og breder sig ud over sommerhusvejene.

Brandkøretøjer, renovationsbiler m.v. har derfor problemer med at komme frem.
I henhold til privatvejsloven er det grundejerens pligt at holde beplantningen beskåret,
så fremkommeligheden sikres.

Flere steder er det konstateret, at buske, hække og/eller træer har bredt sig ud over vejene, så det ikke er muligt for køretøjer og fodgængere at passere hinanden, uden at man får nærkontakt med buskene og hækkene. Alle sommerhusejere skal sørge for at beplantningen er beskåret, så fremkommeligheden sikres for renovationsbiler, brandkøretøjer og biler, uden at disse ødelægger rabatten på den modsatte side af vejen.

Bestyrelsen har fået mange henvendelser om lige netop denne problematik og har i samråd med Odsherred Kommune besluttet, at hvis der ikke senest ved udgangen af august 2007 er foretaget en beskæring af generende udhæng, vil de pågældende parceller blive indberettet til Odsherreds Kommune. Kommunen kan herefter – i yderste konsekvens – beskære beplantningen for sommerhusejerens regning. Se illustration.

 

Til forside